unikat

29 tekstów – auto­rem jest uni­kat.

Połowa suk­ce­su w niepowodzeniu. 

myśl dnia z 6 sierpnia 2016 roku
zebrała 18 fiszek • 21 czerwca 2016, 12:50

Ja­ko poczci­wy chłop kręce wszys­tkich non stop. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 października 2015, 12:56

Ja­ko ol­brzym jes­tem ma­lut­ki pośród tych wielkich. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 sierpnia 2015, 13:25

..bo w życiu chodzi o to by je pro­wadzić sto­sow­nie ze swoim su­mieniem . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 marca 2015, 17:43

Zwykłe słowa stają się niez­wykłe jeśli są od blis­kiej nam osoby. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 lutego 2015, 18:37

Życiowy dar to-sa­mo życie a reszta sa­ma przyj­dzie . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2015, 15:09

Nasze życie jest za­gadką na­wet dla sa­mego Bo­ga który wszys­tko wie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 lutego 2015, 10:49

Miłość to je­dynie złudze­nie a prze­de wszys­tkim ból i cierpienie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 stycznia 2015, 20:32

Człowiek człowieku zaw­sze wro­giem a przy­jaźń nig­dy nie jest szcze­ra bo przy­jaźni po pros­tu nie ma a jeśli myśli­my że jest to jes­teśmy w błędzie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 stycznia 2015, 18:39

Uśmiech na twarzy to już połowa suk­ce­su . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 stycznia 2015, 23:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unikat

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2016, 11:46Cris sko­men­to­wał tek­st Połowa suk­ce­su w niepo­wodze­niu.  

6 sierpnia 2016, 11:36M.M. sko­men­to­wał tek­st Połowa suk­ce­su w niepo­wodze­niu.  

17 października 2015, 17:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jako poczci­wy chłop kręce [...]

17 października 2015, 12:56unikat do­dał no­wy tek­st Jako poczci­wy chłop kręce [...]

17 października 2015, 12:51unikat sko­men­to­wał tek­st Pół żar­tem, pół se­rio

5 sierpnia 2015, 20:18Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jako ol­brzym jes­tem ma­lut­ki [...]

5 sierpnia 2015, 13:24unikat do­dał no­wy tek­st Jako ol­brzym jes­tem ma­lut­ki [...]

5 sierpnia 2015, 13:20unikat sko­men­to­wał tek­st opuchnięte od płaczu oczy mo­ja [...]

5 sierpnia 2015, 13:19unikat sko­men­to­wał tek­st Słowa są jak kro­ki,po­mału [...]

5 sierpnia 2015, 13:18unikat sko­men­to­wał tek­st ***